top of page

Period 1700

We schrijven het jaar 1705. De wereld is in oorlog, t.w. de Spaanse Successieoorlog. Met een door de Republiek verstrekte kapersbrief of commisiebrief mocht je vijandelijke schepen aanvallen. Er zat wel een nadeel aan, je moest de hele buit inleveren en dan ging een rechter uitmaken of het allemaal klopte en volgens de regels was gegaan. Daarna werd de boel per opbod verkocht. Na aftrek van belastingen, kosten van opslag en nog een aantal duistere kosten, bleef er ook nog geld over voor de reder en scheepsbemanning. Als je het schip en lading echter illegaal verkocht, dan kon je er veel meer aan verdienen. Heel aantrekkelijk natuurlijk, maar er zat ook een nadeel aan. Een schip nemen zonder kaperbrief of illegale verkoop was niet alleen schending van het oorlogsrecht, het was piraterij en daar stond de doodstraf op.

 

Allemansend is de bemanning van De Jonge Kraai, met een commissiebrief. We zijn geland op een kust om het schip op te kalefateren en om water en brandhout in te slaan.

bottom of page